Egyéni védőeszközök meghatározása


Egyéni védőeszközök

minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.


Mi nem minősül védőeszköznek:

- A közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló    biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak

- A mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések

- A fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy használt védőeszköz

A védőeszköz kötelezőhasználata

Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósít-ható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el, és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát


Tájékoztatás, oktatás

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi


A védőeszköz juttatásának rendje

A munkáltató munkahelyenként és munkakörönként írásban meghatározza azokat a munkafolyamatokat, technológiákat - ideértve a munkaeszközöket és anyagokat, valamint a kockázatot is -, amelyek védőeszköz használatát indokolják


Az egyéni védőeszközök karbantartása

Az egyéni védőeszközök karbantartása munkáltatói feladat, ezért ennek szabályait is rögzíteni kell. A munkáltató a belső szabályozásban rögzíti azt a módot, hogy mikor, milyen körülmények között kell a működés biztonságossága érdekében az egyéni védőeszközt megvizsgálni, hogyan kell a karbantartást biztosítani


Mit kell szabályozni?

Önálló munkavédelmi vonatkozású belső szabályzás keretében az alábbiakat:

- Egyéni védőeszközök juttatási rendje

- Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni.


Az egyéni védőeszközök alapvető jogszabályai:

- 1993. évi XCIII. tv. előírásai

- 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete)az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet [89/656/EGK irányelv]a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről


Kérjen ajánlatot és néhány órán belül válaszolni fogok. Kérdés esetén állok rendelkezésre 


Egyéni védőeszközök meghatározásához minden esetben, munkavédelmi képzettségű szakembert kell igénybe venni
Egyéni védőeszközök meghatározásához minden esetben, munkavédelmi képzettségű szakembert kell igénybe venni