Egyéni védőeszközök meghatározásaEgyéni védőeszközök

minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.


Mi nem minősül védőeszköznek:

- A közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló    biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak

- A mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések

- A fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy használt védőeszköz

A védőeszköz kötelezőhasználata

Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósít-ható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el, és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát


Tájékoztatás, oktatás

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi


A védőeszköz juttatásának rendje

A munkáltató munkahelyenként és munkakörönként írásban meghatározza azokat a munkafolyamatokat, technológiákat - ideértve a munkaeszközöket és anyagokat, valamint a kockázatot is -, amelyek védőeszköz használatát indokolják


Az egyéni védőeszközök karbantartása

Az egyéni védőeszközök karbantartása munkáltatói feladat, ezért ennek szabályait is rögzíteni kell. A munkáltató a belső szabályozásban rögzíti azt a módot, hogy mikor, milyen körülmények között kell a működés biztonságossága érdekében az egyéni védőeszközt megvizsgálni, hogyan kell a karbantartást biztosítani


Mit kell szabályozni?

Önálló munkavédelmi vonatkozású belső szabályzás keretében az alábbiakat:

- Egyéni védőeszközök juttatási rendje

- Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni.


Az egyéni védőeszközök alapvető jogszabályai:

- 1993. évi XCIII. tv. előírásai

- 30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete)az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet [89/656/EGK irányelv]a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről© 2024 munkabiztonsag-tuzbiztonsag.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!