Munkavédelmi szabályzatA szabályzat célja a törvényekben, rendeletekben meghatározott munkavédelmi szabályok egységbe foglalása

Amennyiben az adott cégnél összetett a munkavédelmi rendszer, úgy valóban segítheti a munkát egy jó Munkavédelmi Szabályzat, amely részletesen tartalmazza a munkavédelmi feladatok ellátásának felelőseit, valamint szabályozza az egyes munkavédelmi feladatok ellátásának folyamatait, de számolni kell azzal, hogy a Szabályzat folyamatos frissítésére, megfelelőségére energiát kell fordítani.
A munkavédelmi hatóság, és a dokumentumok meglétét minden esetben ellenőrzi, hiányosság esetén bírságot szab ki.

A Munkavédelmi Szabályzatnak milyen kötelező dokumentumai kell hogy legyenek?
Egyéni védőeszköz juttatási rend
Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
Egységes és átfogó megelőzési stratégia
Részletes oktatási tematika
Használt nyomtatványok

A Munkavédelmi Szabályzat rögzíti a munkáltatók és a munkavállalók részére:

- az alkalmazás munkavédelmi feltételeit

- a munkavédelmi feladatokat
- az oktatás módját ( elmélet, gyakorlati, visszakérdezés )
- a munkavégzésre vonatkozó általános szabályokat

- a munkavédelmi eljárások menetét

- az egyéni védőeszköz juttatás előírásait

a Munkavédelmi Szabályzatot, hozzáértő szakemberekkel érdemes elkészíttetni. 
A belső szabályozást, ellenőrizheti a munkavédelmi hatóság. Abban az esetben, ha a biztonságot vagy az egészséget súlyosan veszélyeztető körülményeket talál, valamint a kötelezően előírt dokumentáció nem készült el, akkor a jogszabályoknak megfelelő intézkedéseket alkalmazza a kirendelt felügyelő.
A munkavédelmi szabályzat tartalma lényegében a tevékenység típusától és veszélyességi fokától függ.

Összeállításakor miket érdemes figyelembe venni?


- munkavégzésre és munkahelyekre vonatkozó szabályok (általános, speciális)
- munkavédelmi ellenőrzések és oktatások rendje
- munkaköri alkalmassági vizsgálatok valamint egyéni védőeszközök juttatási rendje
- munkabalesetekkel, szakmai megbetegedésekkel kapcsolatos előírások
- munkavédelmi ügyrend
- védőital, bőrvédő készítmények, juttatás

A tartalmi összeállítás, tevékenységtől függően változik minden esetben.


© 2024 munkabiztonsag-tuzbiztonsag.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!