Tűzriadó terv készítésBizonyos esetekben a tűzvédelmi szabályzat részeként tűzriadó tervet kell készíteni. Ez függ a létesítmény, vagy létesítmény egy részének a funkciójától, rendeltetésétől, a befogadó képességétől, vagy a gyártott, felhasznált, raktározott anyag tűzveszélyességi besorolásától. A tűzriadó terv tartalmi és formai követelményeit a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet határozza meg.


Mikor kell tűzriadó tervet készíteni?

 • A kereskedelmi szálláshelyekre
 • Az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben
 • A művelődési oktatási létesítményekre
 • Az egészségügyi és szociális létesítményekre
 • Azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 személy tartózkodik
 • Az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben több mint 50 személy tartózkodhat


Mit kell tartalmaznia a tűzriadó tervnek ?

 • A tűzjelzés módját
 • A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét
 • A létesítmény elhagyási módját
 • Tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit
 • A főbb veszélyforrások megnevezését
 • A létesítmény helyszínrajzát 
 • Szükség szerint szintenkénti alaprajzait, 
 • A tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, központi elzárók és vízeresztési helyek megjelölését


A tűzriadó tervben foglaltak gyakorlása, ellenőrzése:

 • A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább két évente az érintettekkel gyakoroltatni kell és az eredményét írásban rögzíteni kell.
 • A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.© 2024 munkabiztonsag-tuzbiztonsag.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!