LetöltésekGépdirektíva: 2006/42/EK irányelv (1,61 MB)

A gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról

Kisfeszültségű direktíva: 2014/35/EU irányelv (0,84 MB)

A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

EMC direktíva: 2014/30/EU irányelv (0,92 MB)

Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról

ATEX direktíva: 2014/34/EU irányelv (1,04 MB)

A robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

Zajdirektíva: 2003/10/EK irányelv (0,48 MB)

A munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről

2000/14/EK irányelv (2,02 MB)

A kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

2005/88/EK irányelv (0,05 MB)

A kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/14/EK irányelv módosításáról

Mérőműszerek direktíva: 2014/32/EU irányelv (1,56 MB)

A mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról

Nyomástartó eszközök direktívái:

2014/68/EU irányelv (2,66 MB)

A nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

2014/29/EU irányelv (0,99 MB)

Az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

Egyéni védőeszközök jogszabályai:

89/656/EGK irányelv (0,48 MB) 

A munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről

2016/425/EU rendelet (0,6 MB) 

Az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

Forgalombahozatal és Megfelelőség jogszabályai:

765/2008/EK rendelet (0,19 MB) 

A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

768/2008/EK határozat (0,27 MB) 

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

2001/95/EK irányelv (0,51 MB) 

Az általános termékbiztonságról

Munkavédelem jogszabályai:

89/391/EGK irányelv (0,46 MB) 

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről

89/654/EGK irányelv (0,47 MB) 

A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről

Munkaeszközök direktívái:

89/655/EGK irányelv (0,45 MB)

A munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről

2009/104/EK irányelv (0,81 MB) 

A munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről