Gépek üzembe helyezéseA gép fogalma

Olyan, nem közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási rendszerrel felszerelt vagy felszerelésre szánt, összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog, és amelyeket valamely meghatározott felhasználás céljából kapcsoltak össze.


Milyen esetben kell üzembe helyezni a gépeket?

Üzembe kell helyezni minden olyan újonnan vásárolt gépet, amin szervezett munkavégzés keretében munkát akarnak végezni

Ennek a vizsgálatnak az a célja hogy megállapítása, a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia, munkavédelmi szempontból megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal.


Jó tudni

- A gépek üzemeltetését az üzemeltető írásban kell hogy elrendelje a 1993. évi XCIII. törvény értelmében

- Ahhoz hogy üzembe helyezzük a gépet, előtte munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot kell elvégezni rajta

- Ezt a vizsgálatot munkabiztonsági szakember végezheti


Milyen dokumentációk szükségesek egy üzembe helyezésnél?

- Gépkönyv

- Magyar nyelvű kezelési utasítás

- Új  gépek esetén akkreditált labor által kiadott CE nyilatkozat 

- Amennyiben régebbi gépekről beszélünk, esetükben akkreditált labor által kiállított EK konformitási nyilatkozatra lesz szükség


Miket kell figyelembe venni a vizsgálat alkalmával?

- A dolgozókat az új veszélyforrásokról ki kell oktatni

- Kockázatértékelést felül kell vizsgálni

- Munkavállalók munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálata érvénes kell legyen

- Megfelelőségi tanúsítvány rendelkezésre kell álljon

- Érintésvédelmi méréseket el kell végezni


Megfelelőségi tanúsítvány

Csak abban az esetben lehet a gépet üzembe helyezni, ha rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, és megfelelőségi tanúsítvánnyal. Ez azt igazolja, hogy az adott gép megfelel a biztonsági követelményeknek. 


Időszakos biztonsági felülvizsgálat:

A munkavédelmi szempontból üzembe helyezett munkaeszközöket ötévente felül kell vizsgáltatni. Ezen kívül, ha a berendezés balesetet okozott, használatát meg kell tiltani, és csak a biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzését követően, megfelelő minősítés esetén szabad ismételten használatba venni. 

A géphez szükséges biztosítani a kezelő által beszélt nyelven az üzemeltetési dokumentációt, karbantartási útmutatót, gépkönyvet


1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény által meghatározott veszélyes gépek listája:

1. melléklet az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelethez
1/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez
Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése munkabiztonsági, és munka-egészségügyi szaktevékenységhez kötött.© 2024 munkabiztonsag-tuzbiztonsag.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!