Tűzvédelmi szabályzatKinek kell tűzvédelmi szabályzatot készítenie ?


Gazdálkodási tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek (a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek) ha a munkavégzésben részt vevő, ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz és robbanás veszélyes besorolás esetén, valamint a kereskedelmi szálláshelyeken.

Kötelesek gondoskodni arról, hogy a munkavállalóik, a jogszabályokban és a kötelezően előírt szabványokban foglaltakat betartsák, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői, a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

Az A, B és C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.

A tűzvédelmi szabályzat készítése és ismerete:


A tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezettek, a tűzvédelmi szabályzatot, az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel működő létesítményekre a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni.

Tartós próbaüzem esetén, - legfeljebb hat hónap időtartamban - ideiglenes szabályzat is készíthető.

A szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

A szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles megismertetni. 

Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni és azt az érintettek aláírásával igazolni.

A munkáltatónak gondoskodni kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők ( külső munkavállalók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a szabályzat tartalmát megismerjék. A tűzvédelmi szabályzat elkészítése szaktevékenységnek minősül csak tűzvédelmi szakember készítheti el

Mi kell tartalmaznia a tűzvédelmi szabályzatnak ?


A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit.

A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint finanszírozására vonatkozó szabályokat.

A létesítmények, építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat.

A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételeket.

A tűzvédelmi oktatással és képesítéssel kapcsolatos előírásokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket

A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladataikat.

Jogszabályi háttér
A tűzvédelmi szabályzatot a 30/1996. (XII. 6.) BM és 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak szerint kell elkészíteni.

1996. évi törvény.
19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban foglalt előírások szerint végezzék a tevékenységüket, illetőleg a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.© 2024 munkabiztonsag-tuzbiztonsag.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!