KockázatértékelésKockázatértékelés nem más, mint annak vizsgálata, hogy az adott munkahely milyen mértékben felel meg a jogszabályi előírásoknak. A kockázatértékelés alkalmával fel kell tárni a munkahelyen a kockázatokat, azoknak súlyossági szintet kell adni, felelős és határidő megjelölésével.

A Munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. Törvény IV. fejezet, 54. § (2) bekezdése szerint

Ha a tevékenység szervezett munkavégzés keretein belül történik és a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkor a munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat.

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel,amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására 


Miket kell figyelembe venni a kockázatértékelés elkészítésekor?

- Átlátható kell legyen 

- Az adott munkahelyre,  munkakörre, veszélyes anyag-készítményre, munkaeszközökre, munkafolyamatokra kell hogy elkészüljön

- Amennyiben könnyen és gyorsan áttekinthető úgy segíti a vezetők munkáját, és ezzel együtt redukálja a balesetek bekövetkezésének kockázatát.


A munkáltató feladatai a biztonságos munkavégzés érdekében:

- a veszélyek elkerülése

- a nem elkerülhető veszélyek értékelése

- a veszélyek keletkezési helyükön történőleküzdése

- az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál

- a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása

- a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel

- egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására

- a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest

- a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása

A munkáltató a kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. 


A munkavédelmi kockázatértékelés fő céljai:

- A megteendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő rangsorolása,

- A kockázatok elhárítása, illetve elfogadható mértékűre csökkentése.

A munkavédelem szempontú kockázatértékelés után a munkáltatónak képesnek kell lennie annak bizonyítására a hatóságok, a munkavállalók vagy képviselőik, illetve más érdekelt felek előtt, hogy megtett minden szükséges intézkedést a munkavédelem terén a kockázatok felmérésére és elhárítására, illetve minimálisra csökkentésére. Ezért a munkavédelmi kockázatértékelés elvégzéséhez hozzá tartozik a folyamat és az eredmények megfelelő dokumentálása is.

a munkavédelem szempontú kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 


A felelősség minden esetben a munkáltatót terheli. A munkáltató nem csak a munkavédelmi kockázatértékelés elvégzéséért felelős, hanem annak megfelelő minőségű kivitelezéséért is. 


© 2024 munkabiztonsag-tuzbiztonsag.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!