Tűzvédelmi oktatásMit értünk tűzmegelőzésen?

A munkavállalóknak el kell sajátítaniuk a tűzmegelőzési feladatok keretén belül az alapvető tűzvédelmi ismereteket, az általános tűzvédelmi szabályokat és a munkahelyük, munkakörük speciális előírásait. 

A munkáltató köteles biztosítani az ismeretek megszerzését tűzvédelmi oktatás keretében. 


Milyen tűzoltási feladatai vannak a munkavállalóknak?

- Kötelessége jelezni az észlelt tüzet  

- Személyes felkészültségtől függően köteles közreműködni az életmentésben 

- Köteles megkezdeni a kezdeti, még nem kiterjedt tüzek oltását és a tűzterjedés megakadályozását. 

A tűzvédelmi jogszabályok minden munkáltatónak előírják, hogy a munkavállalóikat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteniük. 

Az oktatás alkalmával a munkavállalók szert kell hogy tegyenek az alapvető tűzvédelmi ismeretekre, megismerjék a tűzjelzés módját, a tűzoltó eszközök helyes használatát, és az egyéb szükséges teendőket tűz esetén. 

Meg kell még ismerniük a rájuk vonatkozó munkahelyi tűzvédelmi szabályzattartalmát és a munkahelyük egyéb tűzvédelmi sajátosságait is.

A tűzvédelmi oktatást először a munkába álláskor kell megtartani, majd évente ismétlődő oktatásokkal kell az ismereteket szinten tartani. Abban az esetben, ha a munkahelyen tűzvédelmi szempontból valamilyen új helyzet áll elő, például új tűzveszélyes technológiát vezetnek be, megváltoztatják a menekülési útvonalakat, vagy egyszerűen csak tűz keletkezett, a rendkívüli helyzetre tekintettel szintén oktatást kell tartani, hogy a munkavállalók ismeretei naprakészek legyenek. Az oktatásokról minden esetben oktatási naplót kell vezetni, amelyet a résztvevőknek alá kell írniuk. Egyes foglalkozási ágakban és munkakörökben a munkavállalóknak speciális tűzvédelmi ismereteket követelnek meg, ezért az ezekben való munkavégzés érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványhoz kötött.


Ki tarthat tűzvédelmi oktatást?

Középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el a tűzvédelmi oktatás anyagát, valamint tarthatja meg a képzést, abban az esetben, ha a munkavégzésben ötnél több ember vesz részt, valamint, ha a gazdálkodó szervezet ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltet. Továbbá, abban az esetben is, ha a törvény középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő.

Azt, hogy tűzvédelmi oktatást ki tarthat, minden esetben rendelet szabályozza. A tűzvédelmi képzés anyagát a tananyag elkészítésére jogosult személy oktathatja csak, és a gyakorlati képzéshez kapcsolódó tevékenység elektronikus úton nem végezhető.

Azokban az esetekben, ahol felsőszintű tűzvédelmi képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatást írja elő a jogszabály, ott a tűzvédelmi oktatás tananyagát kötelező módon csak felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy állíthatja össze.

Tűzvédelmi oktatás hiánya esetén a tűzvédelmi bírság összege: 30 000 Ft - 1 500 000 Ft


Tűzjelzés

Fontos kiemelni, hogy a legtöbb munkahelyen a munkáltatónak kötelező Tűzvédelmi szabályzatot kell készítenie, amely leírja a munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait a munkahelyre vonatkozóan. 

Bizonyos esetekben a Tűzvédelmi szabályzathoz Tűzriadó tervet is kell mellékelni, amely részletesen kifejti a tűz esetén követendő forgatókönyvet:

- Hogyan kell jelezni a tüzet?

- Kiket és hogyan kell riasztani?

- Hogyan kell elhagyni a létesítményt?

- Milyen egyéb tennivalói vannak a munkavállalóknak tűz esetén?

Tűzriadó terv információkat is közöl a létesítményről, mint például az alaprajz, helyszínrajz, a menekülési útvonalak, a tűzoltó eszközök helye, a központi elzárók helye, a vízszerzési helyek.


Tűzoltás

A Tűzvédelmi szabályzat általában két csoportra osztja a munkahelyen tartózkodókat: 

- Vannak olyanok, akiknek tűz esetén különféle feladatokat kell ellátnia (pl. megnyitják a vészkijáratokat, áramtalanítanak, elzárják a gázt), 

- A következő csoportba tartoznak akiknek csak az a dolguk, hogy a helyszínt minél gyorsabb elhagyják.

Általánosságban elmondható, hogy, amíg a tűzoltóság megérkezik, a tűz nagyságától és a személyes felkészültségtől függően az épületben tartózkodók kezdjék meg a tűz oltását, és vegyenek részt az életmentésben. A tűzoltás és életmentés céljára szükség esetén mindenki köteles rendelkezésre bocsátani járművét, eszközeit, felszerelését, anyagait. 


Menekülés

Ha a tüzet nem lehet eloltani, a tűz helyszínét azonnal el kell hagyni. A helyszín, az épület elhagyásakor a menekülési útvonalat kell követni, amelyet menekülést jelző irányfények vagy zöld színű biztonsági jelek jelölnek ki. A menekülési útvonalak általában az épület kijáratához vezetnek, de van olyan eset is, amikor egy olyan átmeneti védett térbe, ahol a menekülők biztonságban megvárhatják, amíg a tűzoltók eloltják a tüzet. Fontos kiemelni, hogy meneküléskor tilos használnia liftet 


© 2024 munkabiztonsag-tuzbiztonsag.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!