Munkavédelmi oktatásTöbb éves tapasztalattal vállalom a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat ellátását, többek közt a munkavédelmi oktatás megtartását a munkavállalók részére, annak dokumentálását, valamint az oktatási tematika összeállítását az adott tevékenységre illetve a teszt alapú visszakérdezést. 

A 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény  előírja, hogy a munkáltató kötelessége a munkavédelmi oktatást megtartani, annak érdekében, hogy a munkavállaló a foglalkoztatása teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel.


Oktatás típusai:

- Munkába lépés előtti

- Időszakos, ismétlődő ( általában évente )

- Rendkívüli helyzet kialakulása esetén 


Az oktatásokat két részre bonthatjuk:

  • Elméleti
  • Gyakorlati


Munkáltató kötelezettségei

- Biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi feltételi rendszerének biztosítása

- Kellő időben történő utasítások, tájékoztatások megadása,

- Megfelelő munkaeszközök, egyéni védőeszközök biztosítása,

- Munkavégzés biztonságával kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni,

- A munkavállalót munkavédelmi oktatásban részesíteni,

- Munkabaleset és foglalkozási megbetegedés esetén az előírásoknak megfelelően eljárni

- Munkahelyi kockázatértékelés elvégzése ( szakember bevonásával )


A munkavállaló kötelezettségei:

- Munkavégzésre alkalmas állapotban

- Szabályok(munkavédelmi, technológiai) betartásával történő munkavégzés

- Munkaeszköz rendeltetésszerű használata

- Egyéni védőeszköz használata

- Egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni,

- Fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani


A munkavédelmi oktatásról még annyit érdemes tudni, hogy:

- Rendes munkaidőben kell megtartani

- Az oktatás megtörténtét és a kioktatott témákat be kell jegyezni az oktatási naplóba, végül a naplót mindkét félnek alá kell írnia. ( ennek a meglétét a hatóság minden esetben megvizsgálja )

- Az oktatásnak tartalmaznia kell a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat

- A munkavállaló által értett nyelven kell megtartani

- Az oktatás szükség esetén gyakorlati részt is magában foglal (pl. egy veszélyes munkaeszköz kezelése esetén).

Az oktatások megtartása törvényileg szabályozva van, oktatási  tematika összeállítását munkabiztonsági szakembernek kell elvégeznie.


A munkavédelmi hatóság a 273/2011. (XII. 20.) Kormány rendelet értelmében bírságol, melynek mértéke 50.000-10.000.000Ft-ig terjed.


Munkavédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató az alábbi esetekben:

  • A munkavállaló munkába állásakor
  • Munkahely vagy munkakör megváltozásakor
  • Munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe helyezésekor,
  • Új technológia bevezetésekor.
  • Súlyos kimenetelű, vagy rövid időn belül több hasonló baleset bekövetkezésekor
  • Az ismeretek naprakészen tartása kulcsfontosságú, ezért legalább évente egy alkalommal ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a dolgozókat 
  • Munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött feladat a rendkívüli munkavédelmi oktatás elvégzése.© 2024 munkabiztonsag-tuzbiztonsag.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!