Munkavédelmi oktatásTöbb éves tapasztalattal vállalom a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat ellátását, többek közt a munkavédelmi oktatás megtartását a munkavállalók részére, annak dokumentálását, valamint az oktatási tematika összeállítását az adott tevékenységre illetve a teszt alapú visszakérdezést. 

A 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény  előírja, hogy a munkáltató kötelessége a munkavédelmi oktatást megtartani, annak érdekében, hogy a munkavállaló a foglalkoztatása teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel.


Oktatás típusai:

- Munkába lépés előtti

- Időszakos, ismétlődő ( általában évente )

- Rendkívüli helyzet kialakulása esetén 


Az oktatásokat két részre bonthatjuk:

 • Elméleti
 • Gyakorlati


Munkáltató kötelezettségei

- Biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi feltételi rendszerének biztosítása

- Kellő időben történő utasítások, tájékoztatások megadása,

- Megfelelő munkaeszközök, egyéni védőeszközök biztosítása,

- Munkavégzés biztonságával kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni,

- A munkavállalót munkavédelmi oktatásban részesíteni,

- Munkabaleset és foglalkozási megbetegedés esetén az előírásoknak megfelelően eljárni

- Munkahelyi kockázatértékelés elvégzése ( szakember bevonásával )


A munkavállaló kötelezettségei:

- Munkavégzésre alkalmas állapotban

- Szabályok(munkavédelmi, technológiai) betartásával történő munkavégzés

- Munkaeszköz rendeltetésszerű használata

- Egyéni védőeszköz használata

- Egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni,

- Fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani


A munkavédelmi oktatásról még annyit érdemes tudni, hogy:

- Rendes munkaidőben kell megtartani

- Az oktatás megtörténtét és a kioktatott témákat be kell jegyezni az oktatási naplóba, végül a naplót mindkét félnek alá kell írnia. ( ennek a meglétét a hatóság minden esetben megvizsgálja )

- Az oktatásnak tartalmaznia kell a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat

- A munkavállaló által értett nyelven kell megtartani

- Az oktatás szükség esetén gyakorlati részt is magában foglal (pl. egy veszélyes munkaeszköz kezelése esetén).

Az oktatások megtartása törvényileg szabályozva van, oktatási  tematika összeállítását munkabiztonsági szakembernek kell elvégeznie.


A munkavédelmi hatóság a 273/2011. (XII. 20.) Kormány rendelet értelmében bírságol, melynek mértéke 50.000-10.000.000Ft-ig terjed.


Munkavédelmi oktatást köteles tartani a munkáltató az alábbi esetekben:

 • A munkavállaló munkába állásakor
 • Munkahely vagy munkakör megváltozásakor
 • Munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzembe helyezésekor,
 • Új technológia bevezetésekor.
 • Súlyos kimenetelű, vagy rövid időn belül több hasonló baleset bekövetkezésekor
 • Az ismeretek naprakészen tartása kulcsfontosságú, ezért legalább évente egy alkalommal ismétlődő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a dolgozókat 
 • Munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött feladat a rendkívüli munkavédelmi oktatás elvégzése.Ön hogyan oldja meg a munka és tűzvédelmi oktatást?

A legtöbb vállalkozásnál probléma, hogy hogyan oldják meg a dolgozók kötelező dokumentált oktatását.

Ezért összeállítottunk egy oktatási anyagot, amivel saját maga egyéb képzettség nélkül megtarthatja, vagy csak elolvastatja dolgozóival, majd számon kérheti és dokumentálhatja (az oktatási jegyzőkönyv aláíratásával) a rendszeres dolgozói oktatását éveken át.

És az oktatás már rendben is van! Tud ennél hatékonyabb oktatási módszert?

Az oktatási anyag megvásárlásával
évekre megszabadul az oktatásokkal járó kiadásoktól!

További érvek az oktatási anyag mellett:

 • Egyszerű nyelvezetét még a tapasztalatlan új belépő is megérti, így Önnek nem kell vesződnie adott esetben az oktatással
 • Nem kell megszervezni, hogy oktatáson vegyenek részt a munkavállalói így esetlegesen kiessenek a munkából
 • A tananyagokhoz tartozó teszteket a dolgozó megoldja, az oktatási naplókat aláírja, így hatósági ellenőrzéseken a dokumentált dolgozói oktatást biztosított az Ön vállalkozásában.
 • Egyszeri befektetést igényel Önnek az elkövetkező évekre

Oldja meg dolgozói "minimum" képzését a lehető legegyszerűbben úgy, hogy:

 • ne az Ön ideje menjen el az oktatással,
 • ne kelljen szakembert hívnia az oktatás megtartásához,
 • és a legfontosabb, ne kelljen évente több tízezer forintot kifizetnie

Milyen előnyt nyújt Önnek az oktatási anyag?

 • nem kell évente oktatót hívni,
 • új belépő esetén nem kell drága költségen oktatót hívnia 1 főért,
 • elegendő elolvastatni az anyagot az alkalmazottal, kitöltetni vele a tesztet, illetve aláíratni a jegyzőkönyvet,
 • pénzt és időt tudunk spórolni Önnek az oktatási anyag megvásárlásával

Rendelje meg Munka és tűzvédelmi oktatás anyagunkat!

A Munka és Tűzvédelmi oktatási csomag a következőket tartalmazza:

- Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási anyag
- felmérő teszt
- oktatási napló
- Nyomtatványok e-mailben elküldve (PDF formátumban)

12.000,- Ft ( áfamentesen ) számlával