Itt az Általános Tűzvédelmi Szabályzat tervezete

2024.01.01


A belügyminiszter …/2023. (….) BM rendelete a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló tervezet az alábbi címen olvasható!

https://cdn.kormany.hu/uploads/document/e/e5/e50/e50cef0c1e28afc288577663dff29a44136273d0.pdf

Amint azt korábban jeleztük (lásd. a hivatkozásokat) január 1-jétől módosul – a módosulást szakmai szervezetek több ponton kifogásolták – a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a tűzvédelmi törvény). Az itt kapott felhatalmazás alapján született az új jogszabály tervezet. A sietséget indokolhatja, hogy január 1-től hatályba is kell lépnie.

  • Az Általános Tűzvédelmi Szabályzat a nevéből eredően általános megfogalmazásokkal él.
  • A Tűzvédelmi Házirend előírásaiban lényeges változás nincs.
  • A Tűzriadó Terv készítésére ezután a menekülésben korlátozott személyek foglalkoztatásra szolgáló rendeltetés esetén is követelmény lesz.
  • Tűzvédelmi oktatás – itt az oktatás elmaradása nem teljes körű.

Az éves tűzvédelmi oktatásra kötelezett lesz:

  • ha a "cég" által üzemeltetett, bérelt épületben, épületrészben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása, foglalkoztatása történik, vagy
  • amelyben 1000 kg vagy 1000 l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

Az indokolásban az adminisztratív teherhez jelentős csökkentését emelik ki, ami rövidtávon kétségtelenül kedvező az érintett cégek számára, azonban hosszú távú hatásairól csak egy évtized távlatából szerezhetünk tapasztalatokat.

Forrás: https://www.vedelem.hu

© 2024 munkabiztonsag-tuzbiztonsag.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!